Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i ØSS Blanda onsdag 27. januar 2016 kl. 18.00 på Høgskolen Østfold, Værste.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretninger
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Eventuelle forslag må være styret i hende innen tirsdag 12. januar 2016

Styret

NB! Ta godt i mot valgkomiteen som er:
Tove Amundsen, Tone Kjersem, Eli Gulbrandsen