Styret

Funksjon Navn  Mobil E-post
Leder Sylvi Pettersen  913 64 332 leder@ossblanda.no
Nestleder Inger-Lill Pedersen  995 54 413 nestleder@ossblanda.no
Kasserer Reidun Skøien  926 17 276 kasserer@ossblanda.no
Sekretær Øystein Andersen  928 29 270 sekretar@ossblanda.no
Styremedlem Truls Andersen  400 05 402 styremedlem@ossblanda.no