Styret

Funksjon Navn  Mobil E-post
Leder Sylvi Pettersen  913 64 332 leder@ossblanda.no
Nestleder Inger-Lill Pedersen  995 54 413 nestleder@ossblanda.no
Kasserer Marianne Dahlby Hansen  414 36 469 kasserer@ossblanda.no
Sekretær Øystein Andersen  928 29 270 sekretar@ossblanda.no
Styremedlem Olga Solberg Sonesson  977 97 611 styremedlem@ossblanda.no