Vår dirigent

Mette Christin Østby kommer opprinnelig fra Oslo, men er nå bosatt på Vesterøy, Hvaler.

Mette  er utdannet fra Norges Musikkhøgskole med tilleggsutdanning i drama/teaterhistorie. Hun har lang erfaring som kordirigent i Norge, men også i utlandet hvor hun har bodd i flere år. Hun har vært tilknyttet kulturskolen i en årrekke og har arbeidet som musikkpedagog, dirigent, pianist og regissør.

Hun har også vært kantor  i Norge og Sjømannskirken. I dag dirigerer hun Hvaler Trivselskor og ØSS Blanda.