Velkommen til ØSS Blanda

Bedriftskor for Sykehuset Østfold
(men åpent for alle)