Faste aktiviteter

Fredrikstad DomkirkeKorsang er i stor grad basert på å opprettholde tradisjoner. ØSS Blanda gjør sitt i så henseende!

  •  Vi har innført en tradisjon, som består i å synge på Luciamorgenen, 13. desember, i Fredrikstad Domkirke.
  • Vi har også en tradisjon på å synge julen inn i sykehusets vestibyle hver julaften kl. 11.00.
  • Vi arrangerer hvert år juletrefester for barna til de ansatte på sykehuset. Dette skjer den første uka over nyttår.

Ellers deltar vi i de anledninger som sykehuset vil at vi skal være med på. ØSS er med på flere festivaler i distriktet når det kommer invitasjoner fra andre kor. Vi kommer gjerne også og synger, på forespørsel fra flere typer organisasjoner, så sant vi har kapasitet.