Styret

Funksjon Navn  Mobil E-post
Leder June A. Sørensen  916 69 266 leder@ossblanda.no/ j-anit-s@online.no
Nestleder Truls Andersen  400 05 402 nestleder@ossblanda.no
Kasserer Reidun Skøien  926 17 276 kasserer@ossblanda.no
Sekretær Gunvor  Andersen  473 31 986 sekretar@ossblanda.no
Styremedlem Steinar Stene  975 95 183 styremedlem@ossblanda.no